Nawaz Khan
MR. SACHIN SINGH BAGHEL (Chairman of JSKB Rajnandgaon)
Sunil Kumar Verma
MR. PRABHAT MISHRA (Cheif Executive Officer JSKB Rajnandgaon)